Fotoğraf Galeri Mustafa ACAR ile ilgili tüm görsellere buradan ulaşabilirsiniz
Teknik ve Sosyal Yönüyle Bilimsel Araştırmalar,01.05.1998
Küreselleşen Dünyada Türkiye Ekonomisi - Serbest Piyasa Devriminin Serüveni -'01.01.2001'
Piyasa Devlet ve Müdahale - '01.01.2005'
Sosyal Bilimler Sözlüğü (Ö. Demir ile birlikte) '02.01.2005'
DTÖ ve AB Işığında Türk Tarımının Geleceği '01.01.2006'
AB'ye Üyelik Yolunda Türk Tarımı: Sorunlar Zorluklar ve Fırsatlar (M. Doğan'la birlikte) '24.10.2006'
Avrupa Birliği ve Türkiye Bir Ekonomik ve Siyasi Analiz '25.10.2007'
Güncel İktisadi Tartışmalar \'19.01.2009\'
Küreselleşme '24.02.2009'
Tanrıyı Kıyamete Zorlamak, Grace Halsell, (H. Özmen ile birlikte) '01.01.2002'
Küresel Kapitalizmi Savunmak, (J. Norberg), (M. Toprak ile birlikte) '03.01.2003'
Siyasal İslamın Geleceği (Graham E. Fuller) '01.01.2004'
Görünmez Kalp, (R. Roberts) \'02.01.2004\'
Tercih: Bir Serbest Ticaret ve Korumacılık Öyküsü, (R. Roberts) \'01.01.2005\'
İktisadi Düşünce Tarihi (Modern İktisadın İnşası), (M. Skousen), (E. Erdem ve M. Toprak ile birlikte) '02.01.2005 '
Bitmeyen Arayış: Bir Entellektüelin Yaşam Öyküsü, (Karl R. Popper)
Hayvan Çiftliğine Dönüş (Burton A. Abrams
Yeni Türkiye Cumhuriyeti
Eşitlikçilik: Doğaya Karşı İsyan
The Role of Agriculture in the Turkey-EU Integration (2010-12-10 )
REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION AND TURKEY: EU and BEYOND
Energy, economy and climate policy in the context of EU enlargement (2011-02-01)
TARIM VE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ
Her Şeyin Bedeli
Hizmetten Hezimete FETÖ
Türkiye'de Tarım ve 1980'lerde Tarımsal Dönüşüme Yön Verenler